Anestèsia amb bloquejos nerviosos: cirurgia estètica sense dolor

Doctora Brasó
Dr. Juan Bernardo Shuitemaker
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

En una operació cirurgia estètica la utilització de la tècnica d’anestèsia de bloquejos nerviosos inhibeix la conducció del nervi, evitant la transmissió del dolor i afavorint que al postoperatori aquest disminueixi i fins i tot que el dolor sigui inexistent. Així mateix, l’anestèsia amb bloquejos nerviosos permet una utilització menor de medicaments com la morfina i s’eviten els efectes secundaris de la medicació.

Què és l’anestèsia amb bloquejos nerviosos?

Una anestèsia amb bloquejos nerviosos es pot realitzar de dues maneres: per neuroestimulació o eco-guiats. En el nostre cas no actuem directament sobre el nervi, sinó que actuem en el trajecte dels nervis, entre capes musculars, tècnica que s’anomena bloquejos interfacials.

Mitjançant l’ecògraf busquem aquests músculs, aproximem l’agulla i la introduïm entre les dues capes dels músculs i és on apliquem anestèsia local, l’acció de la qual dorm el nervi, per això el nom de bloquejos nerviosos. En quedar adormit el nervi, passa com passava amb les bombetes de les antigues llums de l’arbre de Nadal que, quan una es feia malbé, d’aquí endavant no conduïa.

Utilitzant aquesta tècnica d’aplicació d’anestèsia amb bloquejos nerviosos, és com si tallessis el nervi, des del punt on s’aplica l’anestèsia local d’ara endavant no hi ha conducció nerviosa per tant, no hi ha transmissió de l’estímul i en conseqüència no hi ha percepció del dolor abans que es produeixi. En no sentir dolor durant la cirurgia, el postoperatori és molt menys dolorós perquè una persona no pot estranyar allò que no coneix: si el cos no va conèixer un estímul dolorós, el postoperatori serà sense dolor.

A més de reduir el dolor, quin és l’avantatge d’utilitzar l’anestèsia mitjançant bloquejos nerviosos?

Un altre dels principals avantatges d’utilitzar la combinació d’una anestèsia general juntament amb l’anestèsia de bloquejos nerviosos és que permet utilitzar menys medicaments durant la cirurgia ja que el dolor està completament inhibit.

Els medicaments tipus mòrfics no estan lliures d’efectes secundaris. En el cas de les cirurgies plàstiques, una persona que vomiti a causa de l’efecte de la morfina serà propensa a tenir certes complicacions com hematomes o hemorràgies al postoperatori, fins i tot que les sutures s’obrin i l’efecte estètic no sigui bo . Cap tècnica no està exempta de complicacions, l’anestèsia mitjançant bloquejos nerviosos tampoc, però ens permet que el postoperatori sigui molt més agradable i que el pacient senti molt menys dolor.

Quant de temps requereix l’aplicació de l’anestèsia per bloquejos nerviosos i quant duren els efectes?

Depenent de la persona i del tipus de cirurgia estètica que es faci, l’aplicació d’una anestèsia per bloquejos nerviosos sol ser d’uns 45 minuts en una cirurgia de sencer. La Dra. Cristina Brasó ha constatat que aplicant l’anestèsia mitjançant el sistema de bloquejos nerviosos el postoperatori és més confortable i agradable per als pacients, i per això treballa en estreta col·laboració en totes les intervencions amb el Dr. Juan Bernardo Shuitemaker, metge anestesiòleg.

El temps de més dolor d’una cirurgia plàstica de cos sencer es produeix entre les 6 a 8 hores del postoperatori immediat. Com que utilitzem anestèsics locals d’evolució intermèdia amb vasoconstrictors que inhibeixen l’absorció d’aquest anestèsic local, aconseguim que l’efecte de l’anestèsia per bloquejos nerviosos es prolongui entre unes 18 i 24 hores i, en conseqüència, el pacient està completament sense dolor durant postoperatori immediat. A més, quan passi l’efecte de l’anestèsia que provoca el bloqueig nerviós, el dolor residual va ser menor o inexistent i, per tant, el postoperatori del pacient serà molt millor.